Välkommen till Maskrosföräldrars årsmöte 2016

 

Kallelse Årsmöte Föreningen Maskrosföräldrar 2016

 

Härmed kallar föreningen Maskrosföräldrar till årsmöte 2016 den 19 maj. Mötet kommer äga rum i Borås, Brygghuset på Brygghusgatan 14, rum 107. Det är viktigt att du anmäler dig i förväg, eftersom rummet är väldigt litet och vi behöver byta lokal om vi bli många.

 

Anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. helst några dagar i förväg, så vi kan garantera plats och fika. Sms till 0735-572994 går också bra.

 

Dagordning årsmöte:

 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

 

4. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelsen.

 

5. Styrelsens redovisning för resultat- och balansräkning.

 

6. Revisorns berättelse.

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

8. Behandling av inkomna motioner och styrelseförslag.

 

9. Budget och aktiviteter för nästkommande år.

 

10. Fastställande av medlemsavgifter.

 

11. Val av styrelse (kassör och ledamöter)

 

12. Val av valberedning.

 

13. Övriga frågor.

 

Kontaktuppgifter:

 

Ordförande:

 

Malin Widerlöv          0735-572994           e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Så här blev föreningens 2015:

 

Ett treårigt projekt avslutades och ett studiecirkelmaterial finns nu att beställa och använda som diskussionsunderlag för såväl socialarbetare, socionomstudenter, familjehemsföräldrar och föräldrar med egen erfarenhet av havererat föräldraskap. Vill man gå i en föräldrastödscirkel kan man maila eller ringa till oss på tel 0728-399416 eller mail; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kan vi försöka få ihop en grupp nära dig.

 

Under året var vi remissinstans för den nya lagen om Barns rätt till vård, Se vårt remissvar HÄR.

 

Vi har också deltagit i konferenser och utbildningsdagar, både i Sverige och utomlands och på socionomutbildningen på Socialhögskolan i Lund. Vi har också delat med oss av våra kunskaper och medlemmars erfarenheter i radio, tidningar och i samband med utredningar såsom SBU och på socialdepartementet.

 

Vi har en medlemstelefon dit föräldrar som behöver prata kan ringa och vi har en sluten grupp på Facebook där medlemmar kan "hitta varandra" eller be om råd eller tipsa om artiklar mm.

 

I dagsläget är vi ca 160 medlemmar med spridning över hela landet.

 

Inför 2016 hoppas vi på nya projekt, nya medlemmar och nya uppdrag!

 

Föräldrastödstelefon:  0720-345022

 

Måndagar  10-16

Onsdagar  17-22

Fredagar   10-16

Söndagar  11-22

 

Om du behöver prata med någon annan förälder som gått igenom liknande saker som du själv eller bara vill ställa frågor kring socialtjänsten, föräldraskap och missbruk eller om föreningen, så ring oss på telefon 0720-345022 på någon av ovanstående tider. Övriga tider, skicka ett sms, så ringer någon upp dig så fort det finns tid. Vi arbetar helt ideellt och har andra arbeten och familjer och svarar hemifrån och så gott vi kan. Vi har ingen juridisk sekretess men däremot en stark ”moralisk sekretess” och den gäller självklart åt bägge håll. Det vill säga, att det vi själva delar med oss av, ska stanna oss emellan och vill man dela vidare, är man mån om att aldrig avslöja namn eller annat utan att vi kan få vara anonyma och trygga i att det vi berättar inte sprids vidare.